Polityka prywatności serwisu Imprezowo.pl

Serwis internetowy imprezowo.pl dokłada wszelkich starań i zapewnia odpowiednie środki techniczne celem bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uwagi na wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13), serwis internetowy imprezowo.pl informuje o zasadach gromadzenia i przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących Państwu uprawnieniach.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Imprezowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS: 0001065204, NIP: 5472241400, REGON: 52673399400000

Administrator przystępuje do przetwarzania danych osobowych wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej, dobrowolnej zgody. Dodatkowe zgody marketingowe są opcjonalne.

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@imprezowo.pl bądź pod numerem telefonu +48 500 15 77 15.

W ramach działalności serwisu imprezowo.pl polegającej na prezentowaniu ofert dostawców produktów i usług związanych z cateringiem i organizacją wydarzeń, gromadzone mogą być dane osobowe o których mowa w regulaminie świadczenia usług serwisu oraz ogólnych warunków umownych dla dostawców serwisu, dostępnych na stronie serwisu, w szczególności:

1) nazwisko i imię,

2) adres zamieszkania bądź dostawy,

3) adres do korespondencji,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w szczególności dostawcom produktów i usług oferowanych w serwisie celem realizacji transakcji.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów działalności serwisu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Państwa uprawnienia to w szczególności:

1) możliwość żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, także za pośrednictwem Serwisu,

2) możliwość sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

3) możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,

4) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl),

5) przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

W imprezowo.pl stosowane są:

Pliki cookies, czyli niewielkie ciągi tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu, które wykorzystujecie do korzystania z serwisu. Cookies mogą być odczytywane przez serwis i służą optymalizacji korzystania ze stron www oraz gromadzeniu anonimowych danych statystycznych. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Państwa urządzenia i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb, zapamiętać zawartość koszyka, ustawień interfejsu itp; Stosujemy dwa rodzaje plików cookies - sesyjne, które pozostają w pamięci Państwa przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia, oraz stałe, które pozostają w pamięci Państwa przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujecie.

Skrypty, czyli fragment kodu programowania, który umożliwia prawidłowe działanie naszego portalu m.in. poprzez pobranie danych od użytkownika lub z pliku, przetworzenie ich i wyświetlenie wyniku na ekranie monitora lub zapisanie go na dowolnym urządzeniu.

Trackery, czyli oprogramowanie, które służy do analizowania ruchu odbywającego się na naszym portalu.

Przyciski mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Pinterest oraz TikTok, które służą do promowania naszego portalu oraz treści w nim zawartych na platformach społecznościowych.

 


Imprezowo sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe także w celu zapobiegania oszustwom finansowym i innym formom nadużyć w związku ze swoimi Usługami i za ich pośrednictwem.

Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności kierować należy pod adres kontakt@imprezowo.pl