Kontakt

IMPREZOWO Sp. z o.o.
ul. Zacisze 5
43-300 Bielsko-Biała

 

NIP: 5472241400
REGON: 526733994
KRS: 0001065204


Konto: 43 1600 1462 1731 9614 6000 0001

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej udostępniamy link do Platformy ODR:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/